Krok 1/3:
Podaj swój login i hasło do profilu Plus.pl.
Po rejestracji podane dane będą niezbędne do zalogowania sie do usług dostępnych w ramach Twojego profilu.

Login musi zawierać od 3 do 30 znaków. Może zawierać jedynie litery alfabetu łacińskiego (bez polskich czcionek), cyfry, kropkę, myślnik lub podkreślenie. Ponadto musi rozpoczynać się od litery alfabetu łacińskiego.
Hasło musi zawierać od 8 do 30 znaków. Może zawierać znaki alfabetu łacińskiego (bez polskich liter), cyfry oraz znaki: !"#$%&'()*+,-./:;<=>?@[\]^_`{|}~. Nie może zawierać spacji.